2018 Yılı Faaliyet Raporu

2018 Yılı Faaliyet Raporu

BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI

2018 Yılı Bolu Bağışçılar Vakfı Faaliyetleri

Bolu Bağışçılar Vakfı olarak 2018 yılında, kamu kurumlarını ve Boluluları birlikte harekete geçirerek Bolu halkının refahının arttırılması için önemli projeleri hayata geçirdik. Türkiye’de kurulan ilk sosyal vakıf olarak “Daha Güzel Bir Bolu” sloganıyla başarı yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz. 2018 yılında toplam 20 projeye destek verdik.

2019 Yılı Gerçekleştirmeyi Öngördüğümüz Projeler

Bolu Bağışçılar Vakfı olarak vizyonumuz gereği tüm yıl boyunca Bolu’ya pozitif fayda sağlayacak projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Bolu’nun bir , beş, on yıllık öncelikli konular belirliyoruz. Bu anlamda önümüzdeki 10 yıllık süreçte Bolu’da girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, istihdam sorununu çözmek ve gençlerimize meslek seçimi konusunda ışık tutma hedefleri doğrultusunda projeler yapacağız veya destekleyeceğiz.

Kamu kurumları ile paydaşlıklarımız devam edecek ve kamusal fayda gözeten projelerde birlikte çalışmalar yapacağız. Vizyonumuz gereği Sivil Toplum Kurumlarını güçlendirmeye, maddi, ayni ve teknik destek vermeye devam edeceğiz.

Vakfımıza düzenli gelir sağlayacak bir yatırım modeli geliştirme üzerine projeler geliştireceğiz.

STK’lara, üniversite öğrenci topluluklarına, idareci, öğretmen, akademisyenlerden gelen seminer eğitim gibi kapasite geliştirmeye yönelik taleplere destek olmaya devam edeceğiz.

1)Okullara yapılan destekler:

-Bolu Atatürk İlkokulu Müzik Evim projesi ne şartlı bağış olarak (Alaettin ERATALAR) destek sağlandı.

-Bolu Mengen Gökçesu İlköğretim Okulu korosunun 6.Sansev Uluslararası İstanbul Çoksesli Korolar Festivaline katılımı için destek sağlandı.

-Bolu Canip Baysal Ortaokulu korosunun 6.Sansev Uluslararası İstanbul Çoksesli Korolar Festivaline katılımı için destek sağlandı .

-Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu' na trafik oyun seti alınmasına destek sağlandı.

-Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü' nün projesi olan Yabancı Öğrenciler için "Türkçe Öğrenme Projesi'ne Türkçe Öğrenme Projesi" ne destek sağlandı.

-Sabancı Üniversitesi Eğitimde iyi örnekler Konferansına Bolu’dan eğitimcilerin katılması konusunda destek sağlandı.

3)Abant İzzet Baysal Üniversitesi destekleri:

-AİBÜ Genç Tema Topluluğu projesi olan " Türkiye'nin Kuşları Kuş Gözlem Projesine destek sağlandı.

-AİBÜ (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi)Moldova Komrat Devlet Üniversitesi ile Akademik Oryantasyon Çalışma Projesine destek sağlandı.

-AİBÜ Toplum Gönüllüleri topluluğu projesi olan Birlikte Güçlüyüz projesine destek sağlandı. Çocuk Susmaz Sen Yeter ki Dinle semineri Koç İ.Okulu Ve Cumhuriyet İ.Okulu' nda uygulandı.

-AİBÜ Matematik Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Mudurnu yazılar İlköğretim Okulunda uyguladıkları Geleceğe Bir Dokunuş Matematik Laboratuvarı Projesi için destek sağlandı.

-AİBÜ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin projesi olan Canip Baysal Okulunda gerçekleştirdiği Sağlık Eğitim Projesi' ne destek sağlandı.

-AİBÜ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin projesi olan Sakarya Ortaokulun' da gerçekleştirdiği Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi Projesine destek sağlandı.

4) Kamu Kurumlarından gelen projeler

-Bolu Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü çocuk evi tadilat masrafı için destek sağlandı.

-Bolu Yeni Adalet Sarayı' na Atatürk köşesi tasarım ve yapımı için destek sağlandı.

-Bolu Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü' nün Atatürk köşesi tasarım ve yapımı ve resim tabloları için destek sağlandı.

5)Devam eden projeler

* Miyagi projesi

* Müzed Okullar Hayat Olsun Projesi

-AİBÜ -Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında İnkılap İlköğretim Okulunda proje ders ücreti için 2 öğretmenin saatlik ücretleri konusunda destek sağlandı.

-Güzel Sanatlar Fakültesi Korolar Şenliği Malzeme alımı gerçekleştirildi.

- Azerbeycan Bakü de Miyagi Projesi sunumu yapıldı.

6)Burslar:

Vakfımız şartlı ve şartsız burs olarak 2018-2019 öğretim yılında 46 öğrenciye burs vermektedir.

7)Hibe (Fon ) Programları :

Zehra Taşman Kadına Eğitime destek fonu,

-15 Aralık 2018 tarihinde yapılan Çalıştay

-22 Aralık 2018 tarihinde yapılan Bolu' da ki Okul Öncesi Öğretmenlerine yönelik seminer

-Rotary "Toplum Liderleri Geliyor" eğitim programına katkı

Ahmet Taşman Girişimcilik destek fonu,

-Bu fon kapsamında ön araştırma çalışmaları yapıldı.

8) Katılınan Eğitim ve Toplantılar:

10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Erasmus Programı Avrupa Birliği Projesi Malta

15-20 Temmuz 2018 Azerbeycan Bakü MİYAGİ projesi uluslararası bir konferas olan İsme Dünya konferasında sunuldu ve iyi örnekler kategorisinde yer aldı.

24 Nisan 2018 Tüsev Mütevelli Heyeti Toplantısına katılım

23 Şubat 2018 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

08 08 2018 TÜSEV Hibe veren kuruluşlar toplantısı

M.Şerafettin ERBAYRAMÖznur AKKAYA

Bolu Bağışçılar VakfıBolu Bağışçılar Vakfı

Yönetim Kurulu BaşkanıGenel Sekreter