2014 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bolu Bağışçılar Vakfı olarak 2014 yılında, kamu kurumlarını ve Boluluları birlikte harekete geçirerek Bolu halkının refahının arttırılması için önemli projeleri hayata geçirdik. Türkiye’de kurulan ilk sosyal vakıf olarak “Daha Güzel Bir Bolu” sloganıyla başarı yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz. 2014 yılında toplam 22 projeye destek verdik ve bu destekler için de 88.146,46 TL. harcadık.

1) Sivil Toplum Kurumu, kişi ve kurumların Proje Fon Başvuruları:

Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Tekstil Atölyesi oluşturulması projesine destek sağlandı.

Müzed projesi kapsamında yapılan konferansa destek sağlandı.

Müzed projesi kapsamında İnkilap İlkokulu müzik sınıfına donanım desteği sağlandı.

Müzed projesi kapsamında okullarda resim-müzik eğitimi veren üniversite öğrencilerine destek sağlandı.

Müzed projesi kapsamında Behiye Baysal İlköğretim Okulu’na 12 adet keman alımı için destek sağlandı.

A.İ.B.Ü Genç Tema öğrencileri önderliğinde Bolu’daki 140 Anaokulu ve 2400 öğrenciyle “Minik TEMA “ projesi kapsamında çevre eğitimleri ve çalışmalarına destek sağlandı.

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine Müzik Sınıfı Oluşturulması projesine destek sağlandı.

Köroğlu Festivali kitabı basımına destek sağlandı.

2)Okullara yapılan destekler:

Bolu İnkilâp İlkokulu’na ses sistemi kurulması için destek sağlandı.

Batman 19 Mayıs Anaokulu’na materyal alımı için destek sağlandı.

Bolu İzzet Baysal Otelcilik Meslek Lisesi Aşçılık bölümü öğrencilerinin 12.Gastronomi yarışmasına katılabilmeleri için destek sağlandı.

Mudurnu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi olan “Biz Yanınızdayız” projesine destek sağlandı.

Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine 1 adet bilgisayar ve yazıcı alımı için destek sağlandı.

Bolu’ daki tüm Okul Öncesi öğretmen ve idarecilerine alanında eb önemli uzman olan Prof.Dr. Gelengül HAKTANIR tarafından Montessori eğitimi verdirildi.

3)Abant İzzet Baysal Üniversitesi destekleri:

20 Yılda Abant İzzet Baysal Üniversitesi kataloğu basımı için destek sağlandı.

AİBÜ Genç Sanatlar Topluluğu’nun hazırladığı “Minik Eller Sahnede” projesine destek sağlandı.

AİBÜ Orta Doğu Öğrenci Topluluğu’ nun düzenlediği “Sevgi Çağrısı” projesine destek sağlandı.

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünün hazırladığı “Buğday türlerindeki biyolojik aktivite çeşitlilikleri” projesine destek sağlandı.

“Gülen Gözler” projesine destek sağlandı.. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 0-18 yaş arası onkoloji kliniğinde tedavi ve bakım alan lösemili çocukların gelişimlerinin ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla ‘Gülen Gözler Projesi’ adındaki projesi desteklendi.

4)Bolu Bağışçılar Vakfı Projeleri:

  • “Bir Çocuk Bir Şehir ve Bolu” kitabı basımı için destek sağlandı ve bu kitabın Bolu İli ve İlçelerindeki ilkokul 4.sınıf öğrencilerine dağıtılması sağlandı.
  • Seben Elma Üretim Yenileme Projesi“ kapsamında destek sağlandı.
  • Ahmet BAYSAL’ ın hikayesi olan “Hayırların Mühendisi” kitabının basımı için destek sağlandı.

5)Burslar:

Vakfımız şartlı ve şartsız burs olarak 79 öğrenciye toplamda 147.500,00 TL. burs vermektedir

- Ayrıca her yıl üniversite seçme sınavında Bolu ve ilçelerinden en yüksek puan alan üç öğrenci ile, Bolu AİBÜ’ ne kayıt yaptıran en yüksek puanlı bir öğrenciye 1.500,00’er TL. den toplam 6.000,00 TL. başarı ödülü vermekteyiz. Böylece vakfımız toplam 83 öğrenciye burs vermektedir.

04 Şubat 2014 tarihinde başarı bursiyeri öğrencilerimizin vakfımız amaçlarından olan ‘Daha Güzel Bir Bolu İçin‘ sloganına uygun bir fikir projelerini bize sunmuşlardır. Bu projelerden Bolu Kış Karnavalı Projesi adlı proje ile birinci seçilen Zeynep DURU’ya 500,00 TL. ve diğer öğrencilerimize de mansiyon ödülleri Yönetim Kurulumuzca takdim edildi.

6)Hibe Programları :

Çevrenin Korunması ve ilklim değişikliği hibe programı açılarak 35 Sivil Toplum Kurumuna proje yazma eğitimi verildi ve yarışma neticesinde seçilen 3 proje fonlandı.

Doğayı ve Hayvanları Seven Sevdiren Derneği ;

  • Drama Yöntemiyle öğrencilere Doğa ve Hayvan sevgisinin aşılanması projesi

Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ;

  • Doğa’dan fotoğraf dışında bir şey alma , Doğaya ayak izinden başka bir iz bırakma projesi

Aktif Toplum Derneği;

  • Abant’ın dünü bugünü ve yarını projesi

NOT: Bu proje için Güney Afrika Global Fund Community Foundation’dan 10,900 USD fon alındı.

7)Katılınan eğitim ve toplantılar:

Türkiye’de ilk defa kurulan “ Hibe veren vakıflar forumu” parçası olan Bolu Bağışçılar Vakfı; 2014 yılı boyunca ayda bir defa olmak üzere İstanbul TÜSEV’de Hibe veren vakıflar ile birlikte toplantılara katıldı.

Yine Türkiye’de ilk defa oluşturulan “Filantropi Ağı” (TÜSEV’in organizasyonuyla ) grubuna Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya’da yüzlerce başvuru arasından seçilip 12 kişilik ağın bir parçası oldu ve yıl boyu ayda yarım gün İstanbul TÜSEV’de toplantılara katıldı.

Sabancı Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yatırımcılık programına vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya katıldı. 26/29 Ekim 2014

Gümüşhane başarılı örnek modeller paneli

Gümüşhane’de TÜSEV tarafından düzenlenen Yerel katılımcılık ve sosyal sorumluluk programında panelist olarak vakıf genel sekreterimiz Öznur Akkaya katıldı, farklı kentlerde başarıyla uygulanan modellerin anlatıldığı programda Bolu Bağışçılar Vakfı modeli anlatıldı.

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Toplumsal Projeleri Uygulama Yüksek Lisans Programında Bolu Bağışçılar Vakfı ders konusu oldu ve vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya “Başarılı Örnek Modeller ve Sosyal Girişimcilik” derslerinde konuşma yapmak üzere davet edildi.

Türkiye’deki tek örnek model olarak kurulan ve diğer tüm STK çalışma yapılarından farklı olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nı daha iyi tanıyabilmek için öğrenciler yaklaşık 4 saat Bolu Bağışçılar Vakfı çalışmalarını ve Bolu’da sivil toplumun durumunu dinlediler.

Slovakya Bağışçılar Vakfı çalıştayı

Dünya genelinden bir çok Bağışçılar Vakfı modellerinin bir araya geldiği Slovakya bağışçılar vakfı çalıştayına vakıf genel sekreterimiz Öznur Akkaya katıldı. Bir çok ülkenin bağışçılar vakfı temsilcilerinin yer aldı programda Bolu’daki çalışmalar ve yapı anlatıldı.

Nepal Bağışçılar Vakfı modelleriyle Çevre Hibe Programı çalıştayı

Çevrenin Korunması ve İklim değişikliği hibe programı için 10000 USD fon aldığımız Güney Afrika CFCF Nepal’de hibe verdiği vakıfları bir araya topladı, programa vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya katıldı. Dünya genelinde eş zamanlı 12 ülkede gerçekleşen programın Türkiye ayağını Bolu Bağışçılar Vakfı nasıl yönettiği anlatıldı.