2008 Yılı Faaliyet Raporu

2008 Yılı Faaliyet Raporu

05.06.2008 tarih ve 26897 sayılı Resmi Gazete ilan edilerek kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanan vakfımız 03.07.2008 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısı ile yönetim ve denetim kurullarını oluşturmuştur. 08.07.2008 tarihli yönetim kurulu toplantısı ile de görev bölümü ve imza yetkilerini belirlemiştir.

15.07.2008 tarihinde vakfımızın ilgi duyduğu ve ilk projemiz olması düşünülen gerek Bolu’ da gerekse Türkiye’ de örnek olacak Ana Okulu Projesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğretim elemanlarınca yapılan bir sunumla vakfımıza tanıtıldı. 29.07.2008 tarihinden itibaren Bolu Valisi Sayın Halil İbrahim AKPINAR, Belediye Başkanı sayın Alaettin YILMAZ, Bolu Emniyet Müdürü Sayın Mehmet YAZICI, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof.Dr.Atilla KILIÇ, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Bolu Barosu ayrı ayrı ziyaret edilerek vakfımız ve gayemiz hakkında bilgilendirildiler.

26.08.2008 tarihinde kurucumuz Sayın Haldun TAŞMAN’ ın Newyork’ daki Türk Bağışçılar Vakfı ( Turkısh Philanthropic Fund ) aracılığı ile ana varlığımıza katılmak üzere gönderdiği 800.000 Amerikan Doları TEB Bolu şubesindeki hesabımıza geldi. 09.09.2008 tarihinde getirisi daha yüksek olacağı için Türk parasına çevrildi. Böylece ana paramız 1.200.000 TL.na baliğ oldu. Yapılan piyasa araştırmaları sonucunda en yüksek faizi veren 3 bankaya paylaştırılarak aşağıdaki şekilde birer ay vadeli hesaplar açtırıldı.

Akbank Bolu Şubesi 500.000 TL % 20.25 faiz ile,

TEB Bolu Şubesi 400.000 TL % 20.25 faiz ile,

Finansbank Bolu Şubesi 300.000 TL % 20.25 faiz ile.

Ekonomik kriz söylenti ve beklentileri sebebiyle birer ayını dolduran vadeli mevduatlarımız vadelerinin dolmasını müteakip güvenli bir devlet bankası gerekçesi ile Bolu Ziraat Bankasına transfer edilmiş 2008 yılı sonuna kadar adı geçen bankada vadeli olarak tutulmuşlardır.

Ekim ayında Tüsev’ le eğitim çalışmalarına başladık. İlk toplantımızı 16.10.2008 tarihinde İstanbul’da yaptık. İkinci toplantımızı Bolu’ da 25.11.2008 tarihinde kaynak geliştirme konusunda, üçüncü toplantımızı yine Bolu’ da 20.12.2008 tarihinde Sunay DEMİRCAN’ ın sunumu ile proje geliştirme ve izleme konusunda yaptık. Tüsev’ le eğitim çalışmalarımız 2009 yılında da devam edecektir.

Vakfımız burs yönetmeliği son şeklini aldı. Web sayfası çalışmaları başladı, internet adresimiz www.bbv.ajans360.net olarak tescil edildi. Sayfa düzenimiz çok az bir eksikle tamamlandı. Vakıf senedi kitapçığımız son şeklini aldı. 2008 yılında 6 aylık bir sürede ancak bu işleri yapabildik. 2009 yılında daha çok işler yapacağımıza inanıyoruz.