Mevlana İlköğretim Okulu Zeka Oyun Odası

Mevlana İlköğretim Okulu Zeka Oyun Odası

Özel eğitim kategorisinde öğrencilerin de eğitim gördüğü Mevlana İlköğretim okulunda ; öğrencilerinin problem çözme, düşünme ve dikkat etme yetilerini arttırmalarını sağlayacak farklı bir öğrenme ortamı oluşturmaları amacıyla özellikle engelli öğrencilerin kullanımına yönelik " Zeka Oyun Odası" teşrifi talebi. Bütçe : 12 000 TL

Amaç : Birbirinden farklı pek çok zeka oyunu ile öğrencilerin düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirme, • Düşünme yeteneğinin gelişmesi sayesinde gündelik yaşamda karşılaşılan sorunları etkin bir şekilde çözme yeteneğini geliştirme, • Öğrencilerde dikkatli olma davranışını geliştirme ve dikkat süresini arttırma, • Sorun çözme yeteneğini geliştiren öğrencide özgüvenle birlikte başarı ve motivasyon artışı sağlama, • Küçük yaşlardan itibaren çeşitli zeka oyunları ile olaylara farklı noktalardan bakabilme ve dikkat etme yetisini geliştirme, • Zeka oyunları ve uygulamaları sırasında fondan çalınacak özel seçilmiş müziklerle hem zeka geliştirme hem de öğrencileri psikolojik olarak rahatlatıp öğrencilerdeki şiddet eğiliminin ve bazı davranış bozukluklarının azalmasını sağlama, • Önümüzdeki ve daha sonraki eğitim-öğretim yıllarında 'Zeka Oyunları' adı altında seçmeli ders oluşturarak tüm öğrencilerin sürekli ve sistemli bir şekilde bu odadan faydalanmalarını sağlama. • Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında da vurgulandığı gibi bu şekilde özel, zeka ve yetenek geliştirici, hem dinlendirici hem de eğlendirici bir odanın bulunması ile okulun öğrenci için daha cazip hale gelmesi, • Maddi olanaklardan yoksun olması nedeniyle bu tarz oyun ve kitaplarla tanışmamış öğrencileri bu materyallerle tanıştırma, • Maddi olanağı olmasına rağmen bu tarz materyallerin farkına varamamış öğrencilerin ilgisini bu yöne kaydırma, • Öğretmenlerin öğrenci yeteneğini geliştirme yönündeki bakış açılarını değiştirme; sadece akademik başarıya yoğunlaşmak yerine öğrenci yeteneğini ön plana çıkartmanın önemini anlamalarına yardımcı olma, • Öğretmenlerin öğrencileri ders dışında farklı yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alanda gözlemlemelerini sağlama, öğrencilere bakış açılarını zenginleştirme, • Anasınıfı, 1,2-3 ve 4.sınıflarda 'Serbest Etkinlikler' ve seçmeli Zeka oyunları dersi için bu odayı kullanma.

Beklenen sonuç ve çıktılar: Mevlana Ortaokulu bünyesinde eğitim gören öğrencilerin problem çözme ve düşünme yetenekleri artar. • Zeka oyunları dikkat ve sabır gerektirdiği için düzenli faydalanan öğrencilerde dikkat süresi artar. • Dikkat süresi artan, düşünme yeteneği gelişen öğrencilerde okul başarısında yükselme görülür. • Zaman zaman davranış bozukluğu gösteren öğrenciler bu oyunlar sayesinde okula bağlanır ve davranışlarında düzelme görülür. • Öğretmenler öğrencilerin farklı yeteneklerini ve farklı yönlerini keşfetme imkanı bulur. Bu şekilde öğretmen-öğrenci ilişkisi olumlu yönde gelişme gösterir. • Maddi imkansızlık yada başka nedenlerle bu oyunlarla tanışmamış olan öğrenciler bu oyunlarla tanışır. • Oyunlarda başarılı olan öğrencilerde kendine güven duygusu artar. • Oyunlara ilgisi artan öğrenciler ailelerinin ilgisini bu oyunlara çeker, aileler çocukları için bu oyunları tercih eder. • Öğrenciler bilgisayar da zeka geliştirici oyunları tercih eder hale gelecek. • Öğrencilerin okula biraz daha bağlanmasıyla 'Okullar Hayat Bulsun ' projesinin amaçlarından biri gerçekleşmiş olur. • Anasınıfı, 1. 2. 3. ve 4. Sınıflar 'Serbest Etkinlikler derslerinin bir kısmını bu sınıfta daha verimli bir şekilde geçirirler. • Beklenen en önemli sonuç; il milli eğitim müdürümüzün önderliğinde Bolu ili genelinde tüm ilkokul ve ortaokullarda bu proje yaygınlaşır ve her okulun bir zeka oyunları odası olur aklın gücü sayesinde düşünen çocuklar ülkesine faydalı olur

Bağışçılarımızın ve ilgilenen tüm vatandaşlarımıza duyrulur

Bu projeye maddi manevi destek olmak veya çalışmalarda yer almak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin [email protected] 0530 541 0014