Doğa Sporlarında Çevre Bilinci

Doğa Sporlarında Çevre Bilinci

Proje Adı:

Doğa Sporlarında Çevre Bilinci

Uygulama Yeri:

Abant Yamaç Paraşütü Uçuş Alanları ve Trekking Parkurları

Uygulama Süresi:

15 Eylül- 15 Aralık 2014 (3 Ay)

Talep Edilen Bütçe Miktarı:

5.455,00 TL

İletişim:

Kurum Adı: Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği

İletişime geçilecek kişi: İsmail UÇAR

E-posta: [email protected]

Telefon: 05326603382

Proje Ortağı:

Projede başka bir kurumla işbirliği kuruldu mu? Evetse lütfen kurumu ve işbirliği detaylarını belirtiniz.

Bolu Orman Bölge Müdürülüğü: Ormanlarımızın korunmasına yönelik bilinç oluşturma çalışmaları için etkinliklere katılım.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Doğa Sporları uygulama alanları korunmasına yönelik bilinç oluşturma çalışmaları için etkinliklere akademik katılım.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürülüğü: Milli Park alanlarımızın korunmasına yönelik bilinç oluşturma çalışmaları için etkinliklere katılım.

Proje Özeti:

Derneğimizce Abant bölgesinde bulunan 3 farklı tepeden Yamaç Paraşütü uçuşları ve çevresinde bulunan orman, yayla ve doğal trekking alanlarında doğa sporları faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerimizde kullanılan bu alanlar, ziyaret amaçlı gelen turistler, yerli halk ve piknikçiler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Son zamanlarda bu alanlarla ilgili aşırı kirlenme görülmekte, ormanlarımızı, çevremizi ve sportif aktivitelerimizi risk altına atan gelişmelere şahit olunmaktadır. Bu riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak amacıyla kamuoyu oluşturmak, bölgede atık temizliği yaparak yeni nesillere güvenli ve temiz bir çevre bırakmak için bu proje çalışması planlanmıştır.

Projenin Amacı:

Projeyi gerçekleştirerek ulaşmak istediğiniz değişimi açıklayınız.

Öncelikli hedefimiz çevreyi temiz kullanma bilinci oluşturmaktır. Doğada sadece insanın yaşamadığını diğer canlıların da yaşam hakkı olduğu vurgulanacaktır. Yapılan sıralı etkinliklerle ormanlarımızın korunarak doğal kalması sağlanacak, yaban hayatını riske eden unsurların bertarafı için çalışmalar gerçekleşecektir. Hedeflenen bilincin oluşması ile güvenli uçuşlar ve doğa sporları da beraberinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla bölge hem yaşanabilir bir doğal ortam hem de doğa sporları açısından tercih edilen bir bölge özelliğini kazanacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi:

Projede birlikte çalışmak istediğiniz ve değişim yaratmayı planladığınız grubu belirtiniz.

Proje ortaklarımızın belirlediği katılımcılar ve derneğimizin belirlediği doğa sporcuları, projede birlikte çalışmak istediğimiz grupta yer almaktadır.

Kullanılan uçuş ve doğa sporları alanlarının kirlenmesine neden olan insanlar değişim yaratmayı planladığınız grupta yer almaktadır.

Proje Faaliyetleri:

Lütfen proje faaliyetlerini, faaliyet takvimindeki sıraya sadık kalarak açıklayınız. Proje faaliyetlerinin proje amacına yönelik olmasına dikkat ediniz.

1- Sportif faaliyetleri ve doğayı etkileyen, Yamaç Paraşütü uçuş alanları ve çevrelerinde bulunan atık ve çöplerin önce görüntülenmesi sağlanacak ve ardından temizlik çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda daha önce karşılaşılan olumsuz durumlar da görüntüler eşliğinde kısa film şeklinde sunulacaktır. Şahit olunan bazı olumsuzluklara örnekler kamu spotu içerisinde yer alacaktır. a- Uçuş alanındaki şişe ve cam kırıklarından dolayı uçuş malzemesinin zarar görmesi, b- Uçuş alanı ve çevresindeki şişe ve cam kırıklarının güneşli havada büyüteç görevi görmesi ile kuru otların yanması ve büyük yangınlarara sebebiyet vermeden müdahele edilmesi, c:Kırılmış yarım bir şişenin içerisinde biriken suyu içmeye çalışırken ağzı kesilen ve kan kaybı yaşayarak yaralanan bir tilki,d: Aynı durumla karşılaşan ve kanadı kesilen bir kuş, e: Plastik ve pil atıklarından etkilenen canlılar ve doğa.

2- Trekking yürüyüş güzergahında katılımcılar ile yürüyüş yapılacak, Sportif faaliyetleri ve doğayı etkileyen, güzergah boyunca çevrelerinde bulunan atık ve çöplerin önce görüntülenmesi sağlanacak ve ardından temizlik çalışması yapılacaktır.

3- Her iki maddede yapılan faaliyetler esnasında proje kapsamında satın alınacak video-fotoğraf makinası ile video ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirilecek kısa film ve kamu spotu şeklinde basın ile paylaşılacaktır.

4- Proje uygulama alanı için uçuş ve doğa sporları alanı olduğunu belirten doğaya uygun ve proje içeriğine göre slogan yazılacak farklı noktalara kalıcı 2 adet tabela yerleştirilecektir.

Proje Çıktıları:

Projenizin sonunda ulaşmak istediğiniz değişimleri ölçülebilir verilerle (sayı, zaman, yer ve hedef kitle belirterek) paylaşınız.

Proje sonucunda Abant ve çevresindeki doğa sporları gerçekleştirilen alanların temizlenmesi sağlanarak yılda ortalama 1000 civarında uçuşun yapıldığı uçuş tepelerinin temizliği ve trekking doğal yürüyüş alanlarının temizliği sağlanarak bölgede yaşayan yaban hayatı korunmuş olacak, orman yangınlarının önüne geçilmiş olacaktır. Doğrudan etkilenecek 1200 civarında sporcu, bölgede yaşayan 600 civarında yerel halk ve bölgeyi sıklıkla ziyaret eden piknikçiler etkilenmiş olacaktır.

Sürdürülebilirlik:

Projenizin yarattığı etkinin ya da değişimin, proje tamamlandıktan sonra nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz, açıklayınız.

Projenin pozitif etkileri görülmeye başlaması ile bölgeyi tercih eden pilot, doğa sporcularında ve ziyaretçilerde artışlar gözlenecektir. Doğa koruması ile ilgili sloganı bulunan tabelaları gören insanlar çevreyi korumakla ilgili hassas davranacak, toplumsal bir çevre bilinci oluşacaktır.

Örnek uygulama alanı olarak ilk öğretim öğrencilerine bölgeyi tanıtıcı turlar düzenlenerek yıllar boyu bölgenin doğal kalaması sağlanacaktır.