Yayla Evi Projesi

Yayla Evi Projesi

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI , BÖLGE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLMALIDIR

Bölgemizde köylülerimizin kullanması amacıyla çok sayıda yayla vardır.

Bu yaylalarda genel yaylacılık anlayışının ana unsuru olan, yaz aylarında hayvancılık ve barınma işlevini sağlamak amacıyla çok eskiden yapılmış evler bulunur.

Bu evlerin tapusu veya ruhsatı yoktur, atalarından gelen anlayışla, kadim haklarını kullanırlar.

Genellikle çantı ev dediğimiz kütüklerin üst üste konmasıyla yapılmış iki katlı küçük evlerdir bunlar.

Alt katta hayvanları, üst katta bir veya iki oda vardır, kendileri kullanırlar.

Bu yayla evlerine izinsiz herhangi bir tamirat tadilat ilave yapılamaz ve pek çoğu da hukuki sorunlu ve mahkemeliktir.

Abant tabiat parkında da Pelitözü, Samat, Örencik, Çepni ve Sarıyer köylerinin yaylaları bulunur.

Bu yayla evleri son derece sağlıksız yıkık, dökük, çökmek üzere olan insanların barınmasına elverişsiz evlerdir.

2005 yılında Bolu Mimarlar Odası'nın bu konuda bir çalışması oldu, Oda Başkanı Hüseyin Özsoy'dan bu konuda bilgi aldım.

?Çevre ve Orman Müdürlüğü bu yayla evlerinin hukuki durumunu düzelmek ve onarılarak kullanılır hale getirmek için odamızdan müşterek bir çalışma yapılmasını istedi.

Odamız mimarları 300 civarındaki bu beş köyün yayla evlerini yerine gidip ölçerek kadostral mevcut yerleşim ve her evin planlarını hazırladılar, rölevelerini çıkardılar.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın mimarları ile müştereken çalışılarak evler tipleştirildi. Abant yayla evleri tipoloji çalışması adı altında yedi tip proje seçildi ve hazırlandı.

Bu çalışmalar 4-5 ay sürdü, ayrı ayrı her köy yaylası için beş ayrı resimli projeli kitap hazırlandı adeta bir tez çalışması gibi bu bilimsel ve teknik çalışma dosyalarını ve tipoloji projelerini Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne verdik.

Aradan 5 yıl geçti bu büyük emeklerle hazırlanan çalışmalarımızın bu güne kadar işlerlik kazanmadığını, yayla evlerinin çökmekte olduğunu basından ve muhtarlardan öğreniyoruz.

O bilimsel ve teknik çalışmalarımız Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün tozlu raflarında mı? Merak ediyorum.

Oda Başkanımız Hüseyin ÖZSOY, ?Biz Bolu'nun hizmetindeyiz, kendi konumuzla ilgili her türlü katkıyı verdik ve vermeye de devam edeceğiz? dedi.

Başkan gibi ben de Bolu mimarlarının özverili çalışmalarının neticesini merak ettim. Çevre ve Orman Müdürümüz Sezgin Akay'a sordum.

?Bu çalışmalarla ilgili müdürlüğümüzce herhangi bir gelişme olmadı, Mimarlar Odası'ndan aldığımız proje ve dosyaları İl Özel İdaresi'ne verdik herhalde onlar ilgilenecekler? dedi. Resmi izin alınmadan yayla evlerini onarmak, mümkün değil. Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı bu güzel çalışmanın devamı neden getirilemedi?

Bu konu ile kim ilgilenecek? Abant'a el atan Sayın Valimizin ülke genelinde kangren haline gelen yayla evlerinin sorunlarını çözmek için çok ciddi bir çalışma başlatmasını, hatta bu çalışmayı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI toplantılarına taşımasını bekliyoruz.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI hazırlayacağı bir rapor ile yönetimlere yol gösterici olabilir.

Böylece ülke genelindeki yayla sorunları da çözüme kavuşur, beklediğimiz yayla turizmi anlam kazanır.