Daha Güzel Bir Bolu İçin

Daha Güzel Bir Bolu İçin

Daha Güzel Bir Bolu için İzzet Baysal Caddesi'nde Trafik Düzenlemeleri

Bolu, Türkiye?nin en büyük ve en gelişmiş iki şehri olan İstanbul ve Ankara arasında ve önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan, ekonomik açıdan tarımsal faaliyetlerin, kümes hayvancılığının ve her geçen gün gelişen sanayisinin yanı sıra eşsiz tarihsel ve doğal güzellikleriyle turizm sektörünün de önem taşıdığı bir il.

Bolu?nun nüfusu 2008 sayımına göre 268.882?dir (TÜİK, 2008) ve bu nüfus değişken bir niteliktedir. Meslek, eğitim, yaş ve gelir düzeyi bakımından kozmopolit bir özellik taşıyan Bolu?da özellikle şehrin tek üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin açılması ve gelişmesiyle öğrenci sayısı ve öğrencilere yönelik düzenlemeler de artış göstermiştir.

#

Türkiye Haritası Bolu

Bunların yanı sıra, Bolu sahip olduğu potensiyeli gerçeğe dönüştürmek için bazı değişikliklere ihtiyaç duymaktadır. İlimizin her geçen gün gelişen ekonomik koşulları ve üniversitenin etkisiyle niteliği değişen ve çeşitlenen nüfusu yeni düzenlemeleri gerektirmektedir. Bolu?nun sahip olduğu ve çözmesi gereken sorunlardan biri, diğer pek çok ile kıyasla şimdilerde düşük seviyede de olsa trafik sorunudur. Bolu?da trafik genel olarak çok yoğun olmasa da özellikle ilin en önemli caddesi olan İzzet Baysal Caddesi şehrin merkezi niteliğini taşıdığından trafik sıkıntısının hissedildiğini alanların başında gelir.

Çok büyük şehir merkezleri olmayan diğer illerde olduğu gibi Bolu?da da şehrin en önemli bölgesini bir şerit boyunca ilerleyen bir cadde oluşturuyor. Bolu?nun kalbi olarak nitelendirebileceğimiz İzzet Baysal Caddesi, önemli bir buluşma mekanı olan Hükümet Meydanı?yla başlar. Araç trafiğine açık olan yol, Hükümet Konağı?nın önünden geçerek caddeye yönelir. Caddenin iki yanını mağazalar, marketler, lokantalar, kafeler, alışveriş merkezleri, iş hanları ve pasajlar kaplar, cadde ilerledikçe bankalar, oteller ve bürolar artar. Cadde Bolu Belediyesi?nin binası, Yıldırım Beyazıt Camii ve son olarak Yukarı Çarşı civarıyla sone erer.

#

Bolu, İzzet Baysal Caddesi

Her gün gerek ihtiyaçları, gerek işleri ve gerekse eğlenceli vakit geçirmek amacıyla caddede bulunan insanların caddede yarattığı kalabalık gözlenebilir niteliktedir ve bu, caddeyle ilgili gereken düzenlemenin ana noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu kalabalık, İzzet Baysal Caddesi trafiğe açık olduğu için, caddenin iki yanında var olan dar kaldırımlardan yürümek zorunda kalmakta. Trafik, caddenin ortasında tek şeritli olarak akıyor ve kaldırımların bazı noktalarında bu araçlar için park yerleri oluşturulmuş durumda. Özellikle iş çıkışlarında bu park yerleri yetersiz kalmakta ve trafik, caddedeki akışı engelleyecek yoğunluğa ulaşmaktadır.

Nüfusun ve bu nüfusun ihtiyaçlarına göre şekillenen işletmelerin artması da İzzet Baysal Caddesi?ni karışık bir şekle sokmaktadır. Bunun sebebi, yukarda da bahsedildiği üzere, caddenin şehrin en önemli yerini oluşturuyor olması ve Boluluların bu caddeye mecbur durumda olmalarıdır.

Bolu?nun şimdilik büyük bir sorun olarak gözükmeyen ancak uzun vadede çözüme ihtiyaç duyan bu trafik problemi, aslında diğer pek çok ilde uygulanan yöntemlerle aşılabilir. Bu yöntem, ana caddenin tümünün ya da belirli iki noktası arasının araç trafiğine kapatılmasıyla ilgili. Trafiğin akışını caddeye paralel ya da yan yollardan sağlayan bir düzenleme, Bolu?ya pek çok açıdan yarar sağlayacaktır. Her geçen gün artan ve çeşitlenen nüfusun yarattığı kalabalığa yetersiz gelen kaldırımların tüm yolu kapsayacak şekilde genişletilmesi ve caddenin iki yanındaki işletmelerin belirli ölçüde cadde kenarlarına yayılması bu yöntemin birkaç önemli noktası. Bunların yanı sıra, araç trafiğinin akışı da belirli bir plan çerçevesinde yürütülmeli. Bu aşamada, caddenin tamamının değil ama bir bölümünün, örneğin İzzet Baysal heykelinin bulunduğu meydana kadar olan kısım trafiğe kapalı hale getirilebilir. Bu, insanların yoğun olarak bulundukları bankalar civarına ve ilerdeki belediye binası çevresine araçların girebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, bankaların yoğun olduğu meydanda araçların giriş çıkışlarıyla ilgili bir trafik düzenlemesine ihtiyaç duyulabilir. Trafiğe kapatma, caddenin ara sokaklarında da aynı şekilde, İzzet Baysal Cadde?sine paralel caddenin sağında ve solunda yer alan ilk yollara kadar yapılabilir. Böylece, araç trafiğinin akışına imkan sağlanabilir. Bu konuda bir de otopark sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz ancak bu düzenleme caddenin iki yanında da bulunan katlı otoparkların geliştirilmesi ve ihtiyaç durumunda, yeni bir otoparkın caddenin ilk kesimlerine yapılmasıyla çözülebilir.

İzzet Baysal Cadde?sinde, ana caddeyi kesen yan sokaklar yan sokaklar caddeyi bir taraftan bir tarafa tam olarak kesmediği için İstanbul?daki ünlü İstiklal Caddesi?ndeki uygulamaya uygun değil. İstiklal Caddesi, polis araçları dışında trafiğe kapalı ancak belirli noktalarda yan sokaklardan caddeyi kesecek şekilde araç girişi yapılabiliyor.

Ayrıca bu düzenlemenin estetik niteliği de önemlidir. İnsanların daha rahat dolaşabildikleri ve işlerini halledebildikleri geniş bir kaldırım haline gelecek yol, peyzaj düzenlemeleriyle ve güzel sokak ışıklarıyla Bolu?nun çehresini değiştirebilir, tanınırlığını etkileyebilir.

Bu uygulamanın bu projede bahsedilen kısmı oldukça temel noktaları yalnızca. Trafik düzenlemeleri, mimarlar ve peyzaj uzmanları gibi bu işi aslına uygun yapabilecek insanlarca düzenlenmelidir. Ayrıca bu, ana caddenin yanı sıra caddeye paralel sokaklarla ilgili düzenlemeleri de içermelidir çünkü araç trafiği paralel yollardan akmaya devam etmeli.

Son olarak, bu uygulamayla tasarlanan ana caddelere Türkiye genelinde rastlandığından bahsedebiliriz. Tarihsel dokusuyla benzersiz olan İstiklal Caddesi buna en güzel örnek olarak sayılabilir. Ayrıca, Sakarya?daki Çark Caddesi sonradan trafiğe kapanan bir cadde olduğu için Bolu açısından önemlidir. Eskişehir de aynı şekilde bir caddeye sahiptir.

#
İstanbul, İstiklal Caddesi

#
Sakarya, Çark Caddesi

#
Eskişehir

Bolulular için çok büyük bir öneme sahip olan İzzet Baysal Caddesi?nin araç trafiğine kapatılması, hem caddedeki kalabalık için, hem araçlarıyla şehrin merkezinde bulunanlar için, hem de işletmeler için yararlı bir yöntem olabilir. Bu, bu yöntemin işin uzmanları tarafından her yönüyle iyi bir şekilde planlanmasına ve tutarlı bir şekilde uygulamaya koyulmasıyla doğru orantılıdır.