Bolu'da Obezitenin Engellenmesi

Bolu'da Obezitenin Engellenmesi

Vakıf, Bolu İlinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak, öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik girişimlere, bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlamak, sağlık, eğitim, sanat, kültür, çevre, kadın, gençlik, ve insan hakları gibi sosyal ve ekonomik alanlarda ilin kalkınmasına yararlı olacak proje tekliflerini kabul eder.

Vakıf tarafından desteklenen tüm proje ve girişimlerin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi, seçimi ve tüm sevk ve idaresi proje yönetmeliğine göre düzenlenir.

Vakıf Bolu İlinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak amacıyla özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık yapabilir.