2009 Yılı Faaliyet Raporu

2009 Yılı Faaliyet Raporu

Bolu Bağışçılar Vakfı olarak çok önemli bir yılı daha geride bıraktık. 2009 yılında Bolu’daki sivil toplum kuruluşlarına hizmet götürdük ve Bolu’daki sivil toplum hayatının gelişmesi ve pekişmesi için araştırmalar ve başarılı projeler yaptık. Türkiye’de kurulan ilk sosyal vakıf olarak “Daha Güzel Bir Bolu” slagonuyla başarı yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz.

Tema Bolu İl Temsilciği’nin ilköğretim çağındaki çocuklar arasında yaptığı “Toprak ve Yaprak” konulu resim yarışmasına 753,00 TL destek sağlanmış olup, ödülleri olan; 1 adet bisiklet, 1 adet müzik seti, 1 adet VCD, 3 adet MP3 24 Mart 2009 Salı günü İl Turizm Müdürlüğü’nde verilmiştir.

A.İ.B.Ü. Eşli Danslar Topluluğu, 7-8 Mayıs 2009 tarihleri arasında 1.Dans Festivali kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlemiştir. Vakfımız 3.000 TL destekte bulunmuştur.

A.İ.B.Ü. Modern Dans Topluluğu, 08 Mayıs 2009 tarihinde “12.Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği’ ne katılmıştır. Ulaşım masrafları olan taşıt ve yakıt giderleri olan 1.000 TL. destek sağlanmıştır.

A.İ.B.Ü.Avrupa Öğrencileri Topluluğu, 08-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında ‘’Engelliler El Ele‘’ projesi kapsamında Yurtdışından gelen misafirlerle beraber 24 genç arkadaşımızla Engelli gençlerimizin birlikteliği dahilinde duvar boyama etkinliği yapılmıştır. Boya masrafları gideri 350,00 TL vakfımızca katkıda bulunulmuştur.

A.İ.B.Ü. Türk Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu, 14 Mayıs 2009 tarihinde Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan Türkiye finallerinde Bolu ve A.İ.B.Ü. ni temsil etmişlerdir. Topluluğun tişört ve eşofman giderlerini karşılamak üzere 3.595,00 TL verilmiştir.

A.İ.B.Ü. Çevre Topluluğu’nun 16-18 Mayıs 2009 tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde Çevre konulu sempozyumuna katılmaları için 400 TL. verilmiştir.

TÜSEV Mütevelliler Heyeti üyeliğine ilişkin 14 Nisan 2009 tarih ve 2009/4 sayılı sayılı başvurumuz. TÜSEV’in 25 Mayıs 2009 tarih ve 140 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp kabul edilmiştir.

Ekim ayı içerinde web sitemiz yeniden revize edilmiştir.

12 Ekim 2009 Pazartesi günü Tüsev’in merkezinde Tüsev’in katıldığı Arizona Community Foundation (Arizona Sosyal Yatırım Vakfı) CEO’su Deborah Whitehurst ile sosyal yatırım vakıflarının konuşulduğu bir toplantı yapıldı.

A.İ.B.Ü. 17-18 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Uluslararası Köroğlu Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu'' da sunulan bilgiler vakfımızca bir kitap haline getirilecektir.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulmuş olan Kadın Girişimciler Kuruluna 15-28 Ekim 2009 tarihlerinde yaptıkları “Amatör Turizm Tanıtma ve Danışma Elemanı Yetiştirme Sertifika Programı” projelerine 3.500 TL vakfımızca katkıda bulunulmuştur.

A.İ.B.Ü. Çağdaş Yaşamı Destekleme Topluluğu, 23-25 Ekim 2009 tarihleri arasında “Türkiye ve Bolu’da Okul Öncesi ve İlköğretim Sorunları” konulu yaptıkları kamp projesine 3.500 TL. destek sağlanmıştır.

Amerika–Türk koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşu ile ülkemize gelerek Amerika–Türkiye ilişkilerini daha da iyileştirmek isteyen 4 kişilik heyet, 4 Kasım 2009 Çarşamba günü Bolu’da da Vakfımızın konuğu oldular. Vakfımızın merkezinde bir toplantı gerçekleştirilerek karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Bolu Bağışçılar Vakfı üyeleri ve Amerika’dan gelen Yerli Amerikalı öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda, vakıf hakkında bilgiler vererek, kuruluş amacını ve faaliyetlerini aktardı.

Vakfımız burs işlemlerini sistemli, şeffaf ve amaca uygun verebilmek için internet üzerinden bilgisayar ortamında takip edilebilen özel bir burs programını (Türkiye Eğitim Vakfı bu programla 9000 öğrencinin burs işlemlerini yapmaktadır). 16 Kasım 2009 tarihinden itibaren uygulamaya koyduk. Vakfımız her birine 1500 TL. olmak üzere 4 öğrenciye özel başarı ödülü, 25 öğrenciye toplam her ay 4600 TL. şartlı bağış bursu, 7 öğrenciye de toplam her ay 1400 TL. şartsız bağış bursu vermektedir. Bursların titizlikle takibini yapıyoruz ve burs katkısı olan hayırseverlere sonuç çıktılarını ulaştırıyoruz.

Vakfımızda Okul Öncesi Eğitim Projesi kapsamında Bolu Bağışçılar Vakfı, A.İ.B.Ü. ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, okul öncesi eğitimin sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gelişmesi adına faaliyetleriyle önce Bolu ili genelinde daha sonra tüm ülke çapında etkili olması hedeflenen örnek ve okul öncesi eğitimde model olacak sosyal proje başlattık. Bu sosyal projeyi uygulama okulu ile desteklemeyi planladık.

Bolu Valiliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bağışçılar Vakfı arasında 24 Kasım 2009 Salı günü Okul Öncesi Eğitim için işbirliği protokolü imzalandı.

Bolu Bağışçılar Vakfı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci toplulukları başkanları ile 15 Aralık 2009 tarihinde üniversitemizin pembe salonunda 19 öğrenci topluluğundan 25 öğrencinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. 05.06.2008 tarihinde kurulan ve amacı Bolu İlinin yaşam kalitesini yükseltmek olan vakıfımız, bu amaçları doğrultusunda Bolu’ da toplumun her kesiminin görüş ve fikirlerini almak, ihtiyaç ve beklentilerini dinlemek istemektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

26 Aralık 2009 Cumartesi günü Olağan Mütevelliler Heyeti toplantımız vakıf merkezimizde yapılmıştır. Toplantıya 15 asaleten 5 vekaleten olmak üzere 20 üyemiz katılmıştır. Gündem olarak 2010 yılı tahmini bütçesi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Bolu Valiliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bağışçılar Vakfı arasında 24/11/2009 Salı günü imzalanan protokolün 9.maddesinin k bendi gereği ilimiz merkez ilçede bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacı A.İ.B.Ü. öğretim üyeleri tarafından 29 Aralık 2009 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğünde seminer gerçekleştirildi.