Kurumsal

Kurumsal

Misyonumuz

Vakfın amacı Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek, yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak. Öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik

girişimlere, bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlamak. Sağlık, eğitim, sanat, kültür, çevre, kadın, gençlik, ve insan hakları gibi sosyal ve ekonomik alanlarda ilin kalkınmasına, imarına halkın her kesiminden katılım sağlamaktır.

Vizyonumuz
Sorunların değil çözümün bir parçası olmak amacındayız. Çoğumuz Bolumuzun sorunlarından şikayet etmekteyiz, Bolu Bağışçılar Vakfı olarak bu sorunların çözümü için Boluluların da desteğiyle yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna inanıyoruz. Tüm çabalarımız, değerli büyüğümüz İzzet Baysal'ın başlattığı hayırseverlik anlayışını tüm Bolululara yaymak, hayırseverliğin yaygınlaşmasıyla yaşamımızı sürdürdüğümüz coğrafyanın sorunlarının çözümüne sivil ruh ve vatandaş katılımının sağlanması ile sorunları aza indirgenmiş Daha Güzel Bir Bolu hayaline kavuşmaktır.