Yürütme ve Denetim Kurulu

Yürütme ve Denetim Kurulu

BBV DENETİM KURULU 2017-2020

ERDAL YILDIRIM

ZİYA AKMAN

AHMET GÜMÜŞ