Onur ve Etik Kurulu

Onur ve Etik Kurulu

ONUR KURULU

Vakfın çalışmalarının gerçekleşmesi için ayni ve nakdi yardımda bulunan kişi ve kuruluşlar ile kamu görevlilerinin temsilcilerinden oluşur.

ETİK KURULU
Vakfın amaçlarına aykırı çalışmalar yaptığı gözlemlenen veya kamuoyunda olumsuz ve kınama gerektiren bir davranışıyla dikkat çeken ve aynı zamanda vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan yada Bolu Bağışçılar Vakfı kimliğine, etiğine aykırı hareket eden mütevelli üyeleri ile danışma kurulu üyeleri hakkında araştırma ve soruşturma yapılması amacıyla yönetim kurulu tarafından oluşturulur.
1-Sebahattin ERATALAR
2-A.Şerafettin YAMANER
3-Emin SEMERCİOĞLU
4-Yener BANDAKÇIOĞLU
5-Mesut KALAYCIOĞLU