Haberler

"Yerel STK'lar İçin Yasama Okulu Projesi"nin Final Toplantısı Mecliste Yapıldı.

Yasama Derneğinin Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı çerçevesinde ve yerel STK'ların sorunlarını ve önceliklerini Parlamentoya daha etkin bir şekilde taşımalarına katkı sağlamayı amaçlayan "Yerel STK'lar İçin Yasama Okulu Projesi"nin final toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü TBMM'de yapıldı

TBMM Küçük Grup Salonunda saat 10:00' da başlayan Programa Bolu, Trabzon, Çorum ve Burdur İllerinden 25 STK temsilcisi katıldı. Projenin ilk eğitim ve atölye çalışmaları 26-27 Kasım tarihlerinde Bolu'da (Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Karabük illerinden de STK temsilcileri katılımıyla); ikincisi 3-4 Aralık tarihlerinde Trabzon'da (Ordu, Giresun ve Rize illerinden de STK temsilcileri katılımıyla), 5-6 Mayıs tarihlerinde Çorum'da (Amasya İlinden de STK temsilcileri katılımıyla) ve 12-13 Mayıs tarihlerinde Burdur'da (Isparta İlinden de STK temsilcileri katılımıyla) gerçekleştirilmiştir. Proje'nin amacı, sivil toplum kuruluşlarını TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetleri konusunda bilgilendirerek sürece aktif katılımlarına destek vermek.

Toplantılar, STK'ların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma düzenini bilmeleri, milletvekillerinden bir konunun farklı şekillerde TBMM gündemine taşınmasını talep etmeleri bakımından önem arz ediyordu.Proje Koordinatörü ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Yasama Derneği Proje Yürütücüsü Sayın Semra Gökçimen'nin konuşmalarıyla başladı.Daha sonra Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı Govert VISSER, Proje Uzmanı, Yasama Derneği Başkanı ve TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan NEZİROĞLU konuştular.


Projenin etkilerinden ve değerlendirmelerinden bahseden projenin yerelde sivil Toplum Kuruluşlarına nasıl etkili olabileceğini anlattı. Bolu İli temsilcisi olarak konuşma alan Ayşegül ÖZER Projenin Sivil Toplum Kuruluşlarına kazandırdıkları; TBMM Gensoru önergesi, yasa Tasarısı ve Tekliflerinin sorgulanması bilmek Stk'lar için çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti. TBMM Web Sitesinin amaçlar doğrultusunda nasıl kullanabileceğini, Bizileri temsil eden Vekillerimize nasıl ulaşabileceğimizi ve en önemlisi Yasama süreçlerinde nasıl etkin olabileceğimizden bahsetti. Aslında bu eğitim çalışmasının en önemli ayağının Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya getirmesi, kaynaşma ve dayanışma sağlaması ve birçok ortak alanda işbirliği içinde çalışabileceklerini gösterdi. Konuşmanın devamında Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirmeyi amaç edinen Bolu Bağışçılar Vakfının tanıtımı yapılarak Okul Öncesine verdiği önemi ve bu nedenle Abant İzzet Baysal Üniversitesinde açılana Okul Öncesi Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğundan bahsedildi.