Tamamlanan Projeler

Yanlız Değilsiniz Çünkü Biz Yanınızdayız

1-PROJENİN ADI

YANLIZ DEĞİLSİNİZ ÇÜNKÜ BİZ YANINIZDAYIZ

2-PROJENİN UYGULAMA

3.1.Okul Rehber Öğreteni Zeynep Danışman ; Nisan ayı içinde her gün okul çıkışı öksüz , yetim ve anne baba ayrı öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılarak psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti sunulması

3.2. Psikolog tarafından; Mart ayı sonunda psikolog tarafından öksüz, yetim ve anne baba ayrı olan velilerimizin velilerine "Velilerin Çocuklara Davranış Biçimleri" konulu seminer verilmesi.

3.3.Proje kapsamındaki öğrencilerle birlikte Okul öğretmenleri (Teşrif buyururlarsa Vali Bey, Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim müdürü) Bolu Bağışçılar Vakfı yetkililerinin katılacağı Abant pikniği yapılması (25 Nisan 2015 Cumartesi) 3.2.1.Öğrenciler ve katılımcılarla oyun koçları eşliğinde yürüyüş ve oyunlar oynanması 3.2.2.Piknik Yemeği 3.2.3.Müzik koçları eşliğinde eğlence yapılması 3.3. Abant Yaylasında Uçurtma Şenliği yapılması.

3.4 Piknik sonrası projedeki sorumlu öğretmenler ile birlikte öğrencilere Sinema gösterimi yapılması (25 Nisan 2015 Cumartesi) 3.5. 9 Mayıs2015 Cumartesi günü Projedeki öğretmenler ve öğrencilerle Ankara Gezisi (Hacı Bayram Veli Camii,1.Meclis, 2. Meclis, TBMM , Anıtkabir, Akvaryum, Keçiören'de teleferik ) yapılması.

3-PROJENİN AMACI

Bolu merkez 100 Yıl Ortaokulunda eğitim öğretim gören dezavantajlı( öksüz, yetim ve anne baba ayrı) öğrencilerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına, sosyal hizmetlere erişimlerinin arttırılmasına ve rehabilitasyonlarına katkı sağlanması.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasının 2. Maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." denmektedir. Anayasa mahkememiz Sosyal Devlet kavramını "Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. "şeklinde tanımlamıştır. 2010 yılında yapılan değişiklikle anayasaya "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." maddesi de eklenmiştir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Dezavantajlı gruplar içinde yer alan öksüz ve yetimler ile anne ve babası ayrılan çocuklar sosyal ve psikolojik yönden en büyük sorunları yaşayan güruh olarak göze çarpmaktadır. Annesini ya da babasını ya da her iki velisini kaybetmiş ve anne baba ayrı olan eğitim öğretim çağındaki çocukların ve gençlerin toplumsal sorunların dışında, yaşadıkları psikolojik sarsıntılar durumun vahametini anlamak açısından oldukça önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu vasıtası ile belirtilen durumda ve bakıma muhtaç olan çocuklara destek sağlamakta, belirtilen grubu ve resmi yaklaşımını şu şeklide tanımlamaktadır:

1. Ana veya babasız,

2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 3. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, 4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklarımızdır.

Bir çocuğun en iyi bakılıp korunacağı yer kuşkusuz sağlıklı bir aile ortamıdır. Ancak her çocuk öz aile ortamında büyüme şansına sahip değildir. KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR olarak nitelendirilen bu çocuklarımıza 2015 Mayısın ilk haftası aile haftası olması da göz önünde bulundurularak okul müdürlüğü olarak BAĞIŞCILAR VAKFI ile birlikte destek olmayı amaçlamaktadır.

4-PROJENİN GEREKÇESİ

Hazırlanan proje ile toplum sosyal hayatına sağlıklı birer birey olarak katılımları ancak sosyal ve psikolojik yönden destekle mümkün olan okulumuz öğrencisi öksüz, yetim ve anne baba ayrı eğitim öğretim çağındaki çocuklara ve gençlere destek verilerek sosyalleşmelerine, sosyal hizmetlere erişimlerine ve rehabilitasyonlarına katkı sağlanacaktır.

Okulumuzdaki eğitim öğretim çağındaki öksüz, yetim ve anne baba ayrı öğrencilerin Kültürel faaliyetler ve İhtiyaçların giderilmesi şeklinde belirtilen faaliyet başlıkları ile yukarıda belirtilmiş olan sorunların çözümüne katkı sağlanacaktır.

Tüm proje faaliyetleri projemizin vakıfca kabulü halinde Bağışçılar Vakfı ve Okul Müdürlüğü ile sürdürülecektir.

5-FALİYETLERİ

1. Psikolojik danışmanlık

1.1. Çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti sağlanması.

1.2. Öksüz, yetim ve anne baba ayrı öğrenci velilerimize psikolog tatarından seminer verilmesi 2. Kültürel faaliyetler 2.1. Abant Pikniği

2.2 Uçurtma şenliği

2.3. Sinema etkinliği

2.4.. Ankara Gezisi (Müze ve tarihi mekan yeri gezileri Hacı Bayram Camii, Birinci Meclis, İkinci.meclis, TBMM , Anıtkabir, Akvaryum, Keçiören'de teleferiğe bindirme)

SÜREÇ VE TAKVİM

1-Şubat ayı içinde Hazırlanacak bir liste ile sınıf öğretmenlerince sınıflardaki öksüz ve yetim öğrenciler (diğer öğrencilere belli edilmeden )tespit edilecek(anne yok-baba yok, her ikisi yok, kimin yanında kalıyor. Kaldığı kişinin telefonu vs.) ile anne baba ayrılmış olan öğrenciler tespit edilecek.

2-Öğrenci sayısı ile maliyetlerin hesaplanması ve projenin Bolu Bağışcılar vakfına iletilmesi(Şubat ayı sonunda ) Vakıf veya bulunabilecek sponsorlar tespit edilecek işbirliği protokolü imzalanacak.

3-Tespit edilen bu öğrencilerle Mart- Nisan ayı içinde her gün ders bitiminde veya boş derslerde rehber öğretmen tarafından bireysel görüşmeler yapılması.

4-Velilere seminer için psikolog temini(Mart ayı sonunda ) 5-Piknik günü için gönüllü oyun koçları ve müzik koçları tespiti (Okulun beden eğitimi ve müzik öğretmenleri ile katılmak isteyen öğretmenler arasından) 6-Araç ve piknik malzemesi hazırlanması (Nisan ayı) 7-Sinema ve gidilecek filim belirlenmesi(Nisan ayı ) 8-Ankara gezisi için araç temini (Nisan ayının son haftası)

6-ARA RAPOR

7-BEKLENEN SONUÇLAR

Hazırlanan proje ile toplum sosyal hayatına sağlıklı birer birey olarak katılımları ancak sosyal ve psikolojik yönden destekle mümkün olan okulumuz öğrencisi öksüz, yetim ve anne baba ayrı eğitim öğretim çağındaki çocuklara ve gençlere destek verilerek sosyalleşmelerine, sosyal hizmetlere erişimlerine ve rehabilitasyonlarına katkı sağlanacaktır.

Okulumuzdaki eğitim öğretim çağındaki öksüz, yetim ve anne baba ayrı öğrencilerin Kültürel faaliyetler ve İhtiyaçların giderilmesi şeklinde belirtilen faaliyet başlıkları ile yukarıda belirtilmiş olan sorunların çözümüne katkı sağlanacaktır.

8-BÜTÇESİ

1-Rehber öğretmenlerin okullarda öğrencilerle bireysel görüşme yaparak psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti sunulması( Okul Müdürlüğünce) 2. Seminer için Psikolog getirilmesi 100 TL

3- " Biz Bir Aileyiz" yazılı alınması 3x60= 180 TL 4-Abant Pikniği a) 500TL(Gidiş - Geliş Bolu Belediyesi)

b) 500 TL Yemek bedeli

5- Uçurtma Temini 30X5=150 TL

6- Sinema 40x 8= 320 TL

7--Ankara Gezisi

a) 1000 TL(gidiş-geliş)

b)1500Tl (Öğle ve Akşam Yemekleri ile Teleferik ve Akvaryum

Bedelleri) Keçiören Belediyesi 8-Proje kapsamındaki öğrencilere hediye alınması29x20= 580 TL 9-. Sınıf öğrencisi olan 10 öğrencinin Okul Müdürlüğünce düzenlenen Çanakkale Gezisine gönderilmesi (Fakir, anne baba ayrı ve öksüz-yetim)10x240=2.400 TL TOPLAM MALİYET: 7.230 TL

Geçtiğimiz yıl Mudurnu ilçesindeki dez avantajlı öğrencilerle yürüttüğümüz " Biz yanınızdayız" projesini bu yıl Merkez okullarımızdan olan 100,yıl ilköğretim okulu ile gerçekleştireceğiz

Öksüz-Yetim Anne Baba ayrılmış olan çocuklarımızı kapsayan toplumsal hayatına sağlıklı birerler kazanırmayı amaçlayan projemize destek olmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

[email protected]

0374 270 44 88

0530 541 00 14