Haberler

Bolu Bağışçılar Vakfı Seben İçin 2 Ayrı Projeye Start Verdi

Seben Kaymakamı Alper BALCI, Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ başkanlığında tertip edilen heyet, Vakıf Başkanı M.Şerafettin ERBAYRAM'ın koordinatörlüğünde Seben için önem arzeden iki ayrı proje için bir dizi incelemede bulundu.

Toprak Tahlili - Seben Kıbrısçık Verimlilik Haritası Çıkarılması

Bilindiği üzere Bolu Bağışçılar Vakfı 2011 yılında,Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteği de alarak Merkez ilçede " Bilinçli Gübre Kullanımı İçin Toprak Verimlilik Envanterinin Çıkartılması Projesi" ni uygulamıştı.Bu yıl da Seben ve Kıbrısçık ta aynı çalışmanın yapılmasını esas alan proje; 51 köyden ve koordinatları daha önce belirlenmiş 255 noktadan toprak numunesi alınarak gerçekleşecek.Daha sonra alınan toprak örnekleri İl Tarım Müdürlüğü'ne analiz için ulaştırılacak.

Bilhassa Seben bölgesi için 0-40 derinliğe kadar 60 noktada "Meyve Bahçeleri" özelliği araştırılacak.Toprak tahlil sonuçları elde edilen etkileşim maddelerinin grafikleri çıkarılarak hangi maddenin az veya çok olduğu tespit edilecek.Dolayısı ile çiftçi bu yönde eğitilerek gübre kullanımını bu verilere dayanarak yapacak.

Seben Elmacılığının Yenilenmesi

Seben ilçesinde elma tarımının mevcut durumunu yeni metotlarla ileri seviyelere taşımak ve üreticilerimizin tarım alanında eğitim geliştirerek ekonomik değer sağlamayı amaçlayan projede, bilhassa Seben için çok önem arzeden bodur veya yarı bodur sisteminin eğitilmesi amaçlanmıştır.

Tespit edilen 10,000 m2 alanda örnek meyve bahçesi kurulması ile başlayacak ve modern tarım uygulamalarıyla desteklenecek örnek bahçe çalışmaları sonrasında, Seben'in maalesef eski sistem uygulamalarıyla geri kalmış elmacılık anlayışı "Meyve Bahçeleri" projesi ile geleneksel olarak yapıla gelenden ziyade modern ve gelişmiş bir yönteme dönüşecek. Projenin plânlama aşaması A.İ.B.Ü Yrd. Doç. Dr. Hamdi ZENGİNBAL tarafından yapılacak.