Haberler

BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI ÇEVRENİN KORUNMASI KONUSUNDA HİBE PROGRAMI BAŞLATIYOR

Bolu Bağışçılar Vakfı, 2014 yılında Bolu ilinde gerşekleşecek çevrenin korunması ve iklim değişikliği konulu projeler için "Çevrenin Korunması Hibe Programı" başlatıyor.


Programın amacı Bolu'nun çevre ve doğasının korunmasına katkıda bulunmak ve iklim değişikliğinin önlenmesine ve olumsuz etkilerine uyum sağlanmasına destek olmaktır. Bu doğrultuda Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarının bu konuda proje geliştirme ve yürütme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.


Hibe Programı Tanıtımı ve Proje Yazımı Çalıştayı
Hibe programının tanıtılması ve projeler yazılırken dikkat edilecek hususlar konusunda sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla 12 – 13 Temmuz 2014 tarihlerinde Termal Otel Sedir toplantı salonunda bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya her STK'dan en fazla iki kişi kabul edilecektir.


Çalıştaya katılım için başvurularınızı adınız, soyadınız, temsil ettiğiniz kurum ve ileitşim bilgilerinizi belirterek [email protected] adresine en geç 8 Temmuz 2014, saat 17.00'ye kadar (Türkiye saati) yapabilirsiniz.