Haberler

"BİLİNÇLİ GÜBRE KULLANIMI İÇİN TOPRAK VERİMLİLİK ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI" Projesi Kapsamında Eğitimler Devam Ediyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)'nın 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (DFD) kapsamında Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV) tarafından yürütülen "BİLİNÇLİ GÜBRE KULLANIMI İÇİN TOPRAK VERİMLİLİK ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI" projesi kapsamında Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisleri, Gübre Bayileri ve Çiftçilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Proje süresince "Uzaktan Algılama (UA)" ve "Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) " kullanılarak tüm köyleri kapsayacak şekilde Bolu ili Merkez ilçesi koordinatlı olarak 900 adet nokta belirlenmiştir. Bu noktalardan 0-20 cm den – 736 adet, 20 – 40 cm den 32 adet olmak üzere toplam 768 adet toprak numunesi alınarak, Bolu İl Tarım Müdürlüğü toprak tahlil laboratuarında analize tabi tutulmuştur. Kamuoyu ile de paylaşılan analiz sonuçlarına göre dikkat edilmesi gereken önemli noktalar tespit edilmiştir. Bunlar özetle; Topraklarımızın %80'i Kireç ve Fosfor bakımından oldukça yüksek değerler içermektedir. Bu noktada gübreleme daha dikkatli yapılmalıdır. Örneğin ; 15-15-15 = N-P-K gübresinden bir miktar geri çekip Amonyum sülfat ilave ederek Azotu yükseltip dengeyi sağlayabiliriz. Su ile doymuş topraktaki pH aralığı (7,5-8,5) hafif alkali seviyededir. Bu durumda, kireçli gübrelemeler yerine kükürtlü gübrelerle pH'yı dengeleyecek şekilde gübreleme yapmak daha uygun olacaktır. Bu noktada en büyük destek "Organik Madde"dir. Çünkü organik maddece fakir topraklarda bulunan Kalsiyum yani kireçli gübre, fosforu daha çok tutar. Bitkiye yarayışlılığını azaltır. Organik madde usulüne uygun verildiğinde oluşacak mikroorganizma faaliyetleri çerçevesinde kalsiyumla bağlı kalan fosfor, zamanla bitki tarafından alınabilir hale getirilecektir. Organik madde bakımından topraklarımız %70 oranında istenilen seviyenin altındadır. Sonuçlar tümüyle ele alındığında her ne kadar tüm köyleri temsil edecek şekilde toprak örnekleri alınmış olsa da, her çiftçinin ürün kaldırdığı araziden toprak örneği alarak "TOPRAK ANALİZİ" yaptırması yararına olacaktır. Analiz sonucuna göre doğru ve zamanında yapılan gübreleme çevreyi daha az kirleteceği gibi verimde ve işletme girdilerinde ekonomik olarak artış sağlayacaktır. Türkiye'de henüz bir benzeri bulunmayan bu çalışmayı Bolu halkına kazandıran Bolu Bağışçılar Vakfı, başta Bolu Valilik olmak üzere iştirakçiler Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası Başkanlığı, Muhtarlar Derneği, İl Özel İdaresi ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eder.