Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

Bolu Bağışçılar Vakfı, vakıf senedinde yazılı amaçlarından olan eğitim dalında da Bolu’ ya hizmet etmek için yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve ödül fonu kurmuş ve aşağıdaki şartlarla bir burs yönetmeliği oluşturulmuştur.

BURSİYERLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1. T.C. Vatandaşı olmak.
2. Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak.
3. Bursiyer, vakfın ana amacı olan “ Daha Güzel Bir Bolu İçin ” sloganına gönül ve fikir birliği içinde olduğuna gönülden söz vermeli.
4. Bolu ile bağı olmalı (Bolu doğumlu, anne veya babası Bolu doğumlu, Bolu’ da ikamet eden, Bolu’ da çalışan, Bolu’da ortaöğretimini tamamlamış kişiler Bolu ile bağı var sayılır.Bolu ilçeleri de dahil).
5. Vakfımız bursları, her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
6. Çalışkan ve maddi desteğe muhtaç olmalıdır. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret almamak.
7. Ceza almaması, öğrenciye yakışmayan davranışlarda bulunmaması, 2.00 veya 2.00 nin üstünde notla sınıfını geçmesi, her akademik yılın başında buna ait belgelerini vakfa ulaştırması gerekir. Öğrencini önemli mazeretlerini tevsik etmesi halinde not tutturma ve sınıf geçme şartı dikkate alınmayabilir( sel felaketi, yangın, trafik kazası, anne, baba veya kendisinin ağır hastalıkları gibi hallerde ).
8. Bursiyer vakfımızdan başka ancak bir kurumdan burs alabilir, birden fazla almamalıdır.
9. Burs miktarımız öğrencinin başarı ve okuduğu okulun durumuna göre değişiklik gösterebilir.
10. Burslar bir yıllık olup 9 ay üzerinden tahsis edilir. İkinci ve müteakip yıllarda da devam edip etmeyeceği yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
11. Burs tutarı öğrencinin banka hesabına her ayın ikinci haftasında yatırılır.
12. Vakıf ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstren, Açık öğretim, lisansüstü, uzaktan öğretim lisans programlarında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz.

BURS ÇEŞİTLERİ:

1. BAŞARI ÖZEL BURSU: ( Vakıfça karşılanacak )

a) Vakfımıza müracaat eden, burs yönetmeliğimizin “ maddi desteğe muhtaç olma “ şartı dışındaki genel şartlarını taşıyanlar arasından her yıl LYS ’de sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türünden en yüksek puan alan birer öğrenci olmak üzere 3 öğrenciye 1500’er TL. başarı özel bursu verilir.
b) Her yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 4 ve üzeri yıllık bölümlerinden herhangi birine en yüksek puanla kaydını yaptıran bir öğrenciye de Bolu ile bağı olma şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 1500 TL başarı özel bursu verilir.
c) Bu öğrencilerin burslara hak kazanması için vakfımız amaçlarından olan “ Daha Güzel Bir Bolu İçin “ sloganına uygun bir fikir projesi sunmaları zorunludur. Bu projelerden birinci seçilen proje sahibine ayrıca 500 TL. daha ilâve başarı ödülü verilir.
d) Başarı özel bursları geri ödemesiz olup, her ay 250 TL. olmak üzere 6 ayda ödenir. Birinci seçilen proje sahibine ise ilk ay 500 TL, sonraki 6 ay 250 şer TL. olarak ödenir.

2. ŞARTLI BAĞIŞ BURSLARI :
a) Vakfımız içinden veya dışından kişi ve kuruluşların vakfımızı aracı kılarak verecekleri burslar olup şartları, vakıf ile burs veren kişi veya kuruluş arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bağışçı bursiyerlere verilecek burs miktarını, bursiyer adedini, geri ödemeli olup olmayacağını ve varsa diğer özel şartlarını belirleyebilir. Ancak bu şartlar Anayasamızda tarif edilen sosyal, demokratik, Laik hukuk devleti kavramlarına, Cumhuriyet ve devrimlerine ters düşmemelidir.
b) Burs geri ödeme şartlı ise, ödeme öğrenci mezun olduktan ve iş sahibi olduktan sonra başlar. Geri ödeme miktarı toplam aldığı bursun yarısıdır. Bursiyerin öğrenci iken aldığı süre ve taksitte geri ödenir, faiz yürütülmez.

3. ŞARTSIZ BAĞIŞ BURSLARI:
a) Burs miktarında ve öğrenci seçiminde tercihi bulunmayan bağışçılardan toplanacak bağışların bir fon hesabında biriktirilerek yönetmeliğimiz genel şartlarına uyan bursiyerlere ödenmesi şekliyle oluşan burslardır. Fonun yetersiz kaldığı durumlarda en az 2 burs tutarı kadar meblağ vakıf bütçesine konur.
b) Şartsız bağış bursları geri ödemesizdir. Ancak bursiyer geri ödemeyi vicdani bir yükümlülük olarak görür ve geri ödemeyi talep ederse öğrenci mezun ve iş sahibi olduktan sonra toplam aldığı süre ve taksitle aldığı bursu geri ödeyebilir.

NOT : Burs miktarı her yıl günün şartlarına göre yönetim kurulunca belirlenir.